Temetés, temetkezés, hamvasztás, és a velük járó szomorú kötelezettségek

A hozzátartozónk halála sokkoló, emellett óriási teherként nehezedik ránk a temetéssel járó bürokrácia. Legtöbben azt sem tudjuk a mély gyász idején, mi a teendő a temetéssel, hamvasztással kapcsolatosan. Ezért összegyűjtöttük a legfontosabb temetéssel kapcsolatos teendőket, hogy amikor szükséges, nekünk csak a méltó gyász, csendes megemlékezés maradjon.


Mik a teendők, ha otthon vagy intézményen kívül történt a haláleset:

 • Telefonon vagy személyesen értesíteni a háziorvost vagy ügyeletes orvost.

(Az orvos megállapítja a halálesetet, és a szükséges okmányok kitöltése után engedélyezi az elhunyt elszállítását).

 • Értesítsük a Temetkezési Vállalat ügyeletét, az elhunyt elszállítása érdekében.

 • Értesítsük a rendőrséget: 107

  • rendkívüli halál esetén (nem természetes halál bekövetkezésekor, önkezűségre, vagy idegenkezűségre utaló jelek esetén).

  • amennyiben a halott vizsgálatot végző orvos kifejezetten kéri.

A temetkezési szolgáltatás megrendelése személyesen történik a temetkezési vállalkozó irodájában.

Mik a teendők, ha kórházban, vagy intézményben történt a haláleset:

 • a halálesetről történő értesítés vételét követően fel kell keresni azt az intézményt, ahol a haláleset történt. (Az érintett kórházi osztályt, majd a patológiát.)

 • célszerű az elhunyt ruházatát vinni,

 • megbízás esetén a szolgáltató a szükséges iratok beszerzése, illetve a kellékek kiválasztása után a megrendelő igénye szerint végzi el a temetkezési szolgáltatást.

Milyen okmányok szükségesek a temetés intézéséhez:

 • elhalt személyi igazolványa, lakcímkártya,

 • születési anyakönyvi kivonata,

 • házassági anyakönyvi kivonat,

 • jogerős bírói ítélet a házasság felbontásáról (ha az elhalt elvált családi állapotú),

 • halotti anyakönyvi kivonat (elhunyt hozzátartozója esetén),

 • halottvizsgálati bizonyítvány (orvos állítja ki),

 • külföldi elhunyt esetén az útlevelére,

 • amennyiben az elhunyt nem rendelkezik személyi igazolvánnyal, az elhunyt lakóhelye szerinti polgármesteri hivataltól igazolást lehet kérni a személyes adatokról.

Egyéb temetkezési teendők:

 • Ha az elhalt nőtlen vagy hajadon családi állapotú:

- bejelentő személyes nyilatkozata, az elhalt apjának családi és utónevére, családi állapotára,

- vagy az elhalt születési anyakönyvi kivonata.

 • Ha az elhalt házas családi állapotú:

- túlélő házastárs személyi igazolványa,

- a bejelentő személyes nyilatkozata az elhalt apjának családi és utónevére, továbbá az elhalt utolsó házasságkötésének a helyére is idejére,

- vagy az elhalt születési anyakönyvi kivonata vagy házassági anyakönyvi kivonatuk.

 • Ha az elhalt elvált vagy özvegy családi állapotú

A bejelentő személyes nyilatkozata

- az elhalt apjának családi és utónevére,

- az elhalt utolsó házasságkötésének helyére is idejére,

- az elhalt volt házastársának halálesete helyére is idejére.

 • A személyes nyilatkozaton túl a hozzátartozó bemutatja:

- az elhalt születési anyakönyvi kivonatát,

- a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonatát, ha özvegy családi állapotú,

- jogerős bírói ítélet a házasság felbontásáról, ha az elhalt elvált családi állapotú,

- a záradékolt házassági anyakönyvi kivonatot, amely az előző házasság megszűnését igazolja.

A fentiekben felsorolt okmányokkal célszerű felkeresni a temetkezési vállalkozót, és a további teljes körű temetés ügyintézését már ő folytatja tovább.

 • Hamvasztás esetén:

Amennyiben az elhunytat a hozzátartozók hamvasztani kívánják, úgy ezt a tényt minden érdekelt szervnél közölni kell:

- otthon történt halálesetnél a körzeti orvossal,

- kórházban történtnél a kórbonctannal,

- otthon történt halálesetnél (ha az orvos nem rendelt el boncolást) a hamvasztást engedélyeztetni kell hivatalos szervnél.

Engedélyezés után lehet megrendelni a temetkezési irodánál a hamvasztás lebonyolítását.