Változik a gépjármű-vizsgáztatás, forgalmiengedély-kiadás rendszere

2013 ősztől számos közlekedéssel kapcsolatos hatósági és igazgatási eljárás egyszerűsödik, egyebek közt a járművek forgalomba helyezéséhez, vizsgáztatásához és honosításához is kevesebb adminisztrációra lesz szükség, továbbá nem veszik el a helyszínen a lejárt műszakival közlekedő jármű forgalmi engedélyét, illetve a felelősségbiztosítás meglétét elektronikus úton ellenőrzik majd a hatóságok.  

A közúti járművek forgalomba helyezési eljárásainak megkönnyítése érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium típusadatbázist hoz létre, és ennek felhasználásával közli a nyilvántartóval az adott járművekhez tartozó aktuális műszaki adatokat. Az informatikai rendszerek összeköttetésével javul az adatbiztonság, és jelentősen rövidül a forgalomba helyezési eljárás ügyintézési ideje. 

Egyszerűbb lesz a honosítás

A 2013. október 1-jén életbe lépő módosítás érinti a külföldön megvásárolt járművek honosítását is, ezáltal egyszerűsödik az uniós tagállamokban megvásárolt járművek hazai forgalomba helyezése. A jövőben az ügyintézéshez elegendő lesz a külföldön kiadott járműokmányok és az adásvételi szerződés bemutatása, a vevőnek tehát nem kell már külföldön a nevére íratnia az autót.

Nem kell a vizsgára felkészítő szerelőt felhatalmazni

A már év közepén életbe lépett változás szerint a járművek időszakos műszaki vizsgálatánál külön okirat kiállítása nélkül is az üzembentartó képviselőjének tekintendő a szerviz dolgozója vagy az a személy, akinek a tulajdonos a járművet és annak okmányait átadta. Az egyszerűsítést az indokolja, hogy a vizsgázó járművek közel négyötödénél a vizsgáztató szervezet készíti fel a járművet, végzi el a karbantartást és a szükséges javításokat, a jármű tulajdonosa pedig a műszaki vizsga ideje alatt többnyire nem tartózkodik a helyszínen.

A vállalkozók, termelők számára jelent komoly könnyebbséget az a változtatás, amely a traktorok vizsgáztatási periódusát három évről öt évre emeli. A hatóság vizsgabiztosa a cég által biztosított helyszínen végzi el az oda összeszervezett traktorok vizsgálatát, tehát a mezőgazdasági járművekkel a jövőben nem kell majd a megyeszékhelyeken működő vizsgáló állomásra beközlekedni. 

Nem veszi el a rendőr a lejárt műszakit

Július 1-jétől a lejárt műszaki vizsgával közlekedő jármű esetén nem vonják be a forgalmi engedélyt. A hatóság elsődleges célja ugyanis – a szabálysértés büntetésének fenntartása mellett –, hogy vizsgára vigyék az érintett járművet. Ezért nem célszerű, ha az ellenőr a forgalmi engedélyt a helyszínen elveszi, mivel így a jóhiszemű autósok sem tudják levizsgáztatni gépkocsijukat, amíg vissza nem kapják a papírjaikat.

Elektronikusan ellenőrzik, hogy befizettük-e a kötelezőt

A gépjárművek kötelező felelősségbiztosításának igazolása is egyszerűbbé válik az idei év második felére. A biztosítói igazolást a továbbiakban nem kell majd a forgalmi engedély mellett tartani, a biztosítási kötelezettség teljesítését, a szerződés érvényességét a hatóságok elektronikus úton ellenőrizhetik majd a kötvénynyilvántartásban a jármű műszaki vizsgájakor és tulajdonosváltáskor is.

2013 október 1-jétől a vezetői engedély kiadásakor már nem kell bemutatni a vizsgaigazolást, a vizsgaadatokat az ügyfél természetes személyazonosító adatai alapján kérdezik le.

Szinte minden ügyintézés elektronikusan is elvégezhető

Az  ügyintézés elektronizálásával több eljárásban mellőzhető lesz az ügyfél személyes megjelenése, az ügyeket az Ügyfélkapun keresztül lehet elindítani. Így lehet majd intézni például a gépjármű forgalomból kivonását, az elveszett forgalmi engedély vagy rendszámtábla pótlását, vagy a törzskönyv adatváltozás miatti cseréjét, továbbá tulajdonosváltásnál az eladó elektronikusan is bejelentheti a jármű eladását. 

A mozgáskorlátozottak októbertől egyszerűbben és gyorsabban pótolhatják parkolási igazolványukat. Az okmány cseréjekor, pótlásakor a hatóság felhasználhatja a korábbi igazolvány kiállításakor rögzített, vagy a személyi és lakcímnyilvántartásban tárolt fényképet és aláírást.