KISOKOS honlap

A/ Felhasználási Szabályok

1. A KISOKOS honlappal való jogviszony

1.1 A KISOKOS honlap termékeinek, szoftverének, szolgáltatásainak és aloldalainak (a jelen iratban ezek együttesen: a “Szolgáltatások”, ami viszont nem foglalja magában az olyan szolgáltatásokat, amelyeket a KISOKOS honlap külön írásos szerződés alapján nyújt) Ön és a KISOKOS honlap között létrejött szerződés feltételei vonatkoznak. A jelen iratban a “KISOKOS honlap” a KISOKOS Média Korlátolt Felelősségű Társaságot jelenti, amelynek üzleti központja Magyarországon, 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. szám alatt található. Ez az irat leírja a szerződés létrejöttét és rögzíti néhány feltételét.

1.2 Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a jelen iratban foglalt feltételek az Ön és a KISOKOS honlap között létrejött szerződés minimum tartalmi elemei, amelyekre a jelen dokumentumban “Általános Szerződési Feltételekként” utalunk.

1.3 Az Ön és a KISOKOS honlap között létrejött szerződés az Általános Szerződési Feltételek mellett az adott Szolgáltatásra vonatkozó egyéb Jogi Feltételeket is tartalmazza. Ezeket a jelen dokumentumban “További Feltételeknek” nevezzük. Amennyiben egy adott Szolgáltatásra irányadóak További Feltételek, Ön ezeket a Szolgáltatások használata során vagy a Szolgáltatások keretében ismerheti meg.

1.4 Az Általános és a További Feltételek együttesen képezik az Ön és a KISOKOS honlap között létrejött és a Szolgáltatások igénybevételére irányuló szerződést. Fontos, hogy szánjon időt arra, hogy ezeket alaposan végigolvassa. Az Általános és További Feltételekből álló szerződést a továbbiakban együtt “Feltételeknek” nevezzük.

1.5 Amennyiben az Általános és a További Feltételek között ellentmondás van, a További Feltételek az irányadóak az adott Szolgáltatásra.

1.6 A KISOKOS honlap elsősorban kettő fő csoportnak nyújtja szolgáltatásait, ezek: Olvasók és Mesterek. (A kettő csoport együtt: Felhasználó).

1.7 Olvasó: az a regisztrált felhasználó, aki KISOKOS honlapon, a Mesterek által kínált szolgáltatásokat, termékeket, stb. (a továbbiakban együtt: Termék) keres, ezekre ajánlatot kér, ezeket kívánja igénybe venni, vagy veszi igénybe. Amennyiben az Olvasó nem regisztrál, úgy csak a KISOKOS honlap keresési szolgáltatását tudja igénybe venni a „Böngészés” menün keresztül. Mester az a regisztrált felhasználó személy, vagy szervezet, aki/amely a Terméket nyújtja, szolgáltatja.

1.8.1 Az Olvasó regisztrációs folyamata: a Regisztráció során a Felhasználó a KISOKOS honlapon értelemszerűen megadja felhasználónevét, amely megfelel e-mail címének, továbbá a honlap adott mezőjének bejelölésével, elfogadja a jelen felhasználási szabályokat és az általános szerződési feltételeket. Ezt követően az Olvasó a megadott e-mail címre egy linket kap, amelyre kattintva megadja vezeték- és keresztnevét, telefonszámát, jelszavát, aktiválja regisztrációját.

1.8.2 Az Olvasó ajánlatkérésének folyamata: az Olvasó az „Ajánlatkérés” menüben – több lépésben – megadja az igénybe venni kívánt Termék jellemzőit megnevezés és hely szerint, szükség szerint képeket, dokumentumokat tölt fel. Az Ajánlatkérés Mesternek történő elküldése előtt, ha azt SMS-ben akarja kiküldeni, a KISOKOS honlap SMS-ben egy ellenőrző kódot küld az Olvasónak a megadott mobil telefonszámra. (Az SMS küldés díját a KISOKOS honlap viseli.) A kapott kód beírását követően küldi el a KISOKOS honlap az Ajánlatkérést a megadott hely szerint legközelebbi székhelyű és a legjobb értékelést kapott legfeljebb öt Mesternek. Amennyiben az SMS-ben kapott kód nem kerül beírásra, az ajánlatkérés törlésre kerül.

1.8.3 Az Ajánlatkérés kiküldését követően az Olvasó saját profiljában megtekintheti, hogy mely Mestereknek került az Ajánlatkérés kiküldésre. A Mesterekkel az Olvasó közvetlenül felveheti a kapcsolatot, de a Mester az Ajánlatkérésre 15 nap alatt adja meg az Ajánlatot. Nincs akadálya annak, hogy az Olvasó és a Mester az ajánlattételi határidő előtt megegyezzenek. Az Olvasó és a Mester a megkötött ügyletről nem köteles a KISOKOS honlapot tájékoztatni.

1.8.4 A KISOKOS honlap a létrejött ügylet tartalmáért és a Termékért felelősséget, szavatosságot, jótállást nem vállal, az ügylettel, Termékkel kapcsolatos igényeiket az Olvasó és a Mester közvetlenül a másik féllel szemben érvényesítik.

1.8.5 Az ügylet teljesítését követő 8 napon belül az Olvasó köteles az ügyletről, a megadott szempontok szerint értékelést írni a KISOKOS honlap „Ajánlatok” menüjében. Olvasó elfogadja, hogy az értékelés megadásáig a KISOKOS honlap és a Mester e-mailben hívja fel az értékelés megadására.

1.9.1 A Mester regisztrációjának folyamata: a Mester a KISOKOS honlap „Főoldal” „Jelentkezem” menüjét lenyomva egy adatlaphoz jut, melyen megadja nevét, e-mail címét, mobil telefonszámát, a régiót, esetleges üzeneteit, továbbá a honlap adott mezőjének bejelölésével, elfogadja a jelen felhasználási szabályokat és az általános szerződési feltételeket.

1.9.2 A KISOKOS honlap munkatársa a Mestert telefonon visszahívja adategyeztetés és a KISOKOS honlap által nyújtott hirdetési szolgáltatások egyeztetése érdekében. Az egyeztetés során a Mester megadja adatait, tevékenységét, melyeket a KISOKOS honlap munkatársai rögzítenek a honlap adatbázisában. A Mester a megadott e-mail címére egy linket kap, amelyre kattintva belép a honlapra, ahol megadja választott jelszavát.

1.9.3 A telefonos egyeztetés alapján meghatározott hirdetési szolgáltatásról, a KISOKOS honlap díjbekérőt küld a Mesternek a megadott e-mail címre. A díjbekérő kiküldését követően, a Mester jogosult profilját szerkeszteni, oda szöveget, galériát, videót, listából választott szolgáltatásokat feltenni. Az így feltett adatok a díj megfizetéséig más számára nem hozzáférhetőek.

1.9.4 A hirdetési díj megfizetését követő 3 munkanapon belül aktiválja a Mester adatprofilját a KISOKOS honlap, ekkortól a feltöltött adatok az Olvasók számára hozzáférhetővé válnak.

1.9.5 A KISOKOS honlap a Mesternek megállapodás szerint 180 vagy 365 napos hirdetési lehetőséget biztosít. A Mester kérhet SMS szolgáltatást is, ekkor a beérkező, a Mestert érintő Ajánlatkérésről SMS-ben is értesítik. Kiemelt háttér választása esetén a Mester hirdetése színes hátteret kap.

1.9.6 A KISOKOS honlap vállalja, hogy az ajánlatot adott, de a megrendelést el nem nyerő Mestereket erről e-mailben értesíti.

1.9.7 A Mester vállalja, hogy a beérkezett Ajánlatkérésre 15 napon belül ajánlatot ad, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy az Olvasó jogosult megrendelést adni bármely ajánlatot tett Mesternek az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően is. Ha az ajánlattételi határidő alatt nem érkezett ajánlat, a KISOKOS honlap az Ajánlatkérést törli. Az Olvasó az ajánlatok között legkésőbb 30 nap alatt választ. Ha és amennyiben az Olvasó az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 napon belül nem fogadja el az egyik ajánlatot sem, a KISOKOS honlap az ajánlatokat rendszeréből törli.

1.9.8 A Mester kötelezettséget vállal arra, hogy a Termékét igénybe vevő Olvasót felhívja a Termék értékelési kötelezettségére mindaddig, ameddig az Olvasó ezen kötelezettségének eleget nem tett.

1.9.9 A Mester tudomásul veszi, hogy a KISOKOS honlap az értékeléseket adott esetben moderálja, ugyanakkor az értékelések tartalmáért a KISOKOS honlap felelősséget nem vállal, e körben a Mester elfogadja, hogy a KISOKOS honlappal szemben igénnyel nem léphet fel.

1.9.10 A Mester tudomásul veszi, hogy a KISOKOS honlap külön anyagi ellenszolgáltatás nélkül jogosult a Mester hirdetési szolgáltatás megrendelésére irányuló megkeresését elutasítani.

B/ Általános Szerződési Feltételek

2. A Feltételek elfogadása

2.1 A Szolgáltatásokat akkor veheti igénybe, ha elfogadta a Feltételeket, a jelen dokumentum A/ részében foglaltakra is kiterjedően. Ön nem jogosult a Szolgáltatások igénybevételére, amennyiben nem fogadja el a Feltételeket.

2.2 Ön az alábbi módon fogadhatja el a Feltételeket:

(A) az elfogadom gombra kattintással, ha ez az opció az adott Szolgáltatás interfészén megjelenik; vagy

(B) a Szolgáltatás igénybevétele során. Ebben az esetben Ön elfogadja, hogy a KISOKOS honlap a Feltételek elfogadásaként értékeli a szolgáltatás használatát.

2.3 Ön nem veheti igénybe a Szolgáltatást, illetőleg nem fogadhatja el a Feltételeket, amennyiben (a) Ön nem éri el a KISOKOS honlappal való szerződés megkötésére lehetőséget biztosító cselekvőképességet jelentő korhatárt; vagy (b) Magyarország, vagy azon állam joga szerint, amelyben az Ön állandó lakhelye van, vagy amelyben a Szolgáltatásokat használja, Ön nem veheti igénybe a Szolgáltatásokat.

2.4 A Szolgáltatások igénybevétele előtt nyomtassa ki vagy mentse el az Általános Szerződési Feltételek egy példányát saját felhasználásra.

3. A Feltételek nyelve

3.1 A Feltételek nyelve a magyar.

4. A Szolgáltatások KISOKOS honlap általi nyújtása

4.1 A KISOKOS honlap folyamatosan fejleszt és újít annak érdekében, hogy a használóknak a legjobbat nyújtsa. Ön elismeri és elfogadja, hogy a KISOKOS honlap időről időre előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a Szolgáltatások formáját és jellemzőit.

4.2 Ön elismeri és elfogadja, hogy a KISOKOS honlap a fent említett folyamatos innováció érdekében saját belátása szerint (véglegesen vagy ideiglenes jelleggel) leállíthatja a Szolgáltatások (vagy azok bármely tulajdonsága) nyújtását anélkül, hogy Önt erről előzetesen írásban értesítené. Ön bármikor felhagyhat a Szolgáltatások igénybevételével és erről nem köteles külön értesíteni a KISOKOS honlapot.

4.3 Ön elismeri és elfogadja, hogy amennyiben a KISOKOS honlap nem teszi lehetővé a hozzáférésének használatát, úgy Ön nem férhet hozzá a Szolgáltatásokhoz, a postaládájához, illetve az abban található file-okhoz és tartalomhoz.

4.4 Bár a KISOKOS honlap egyelőre semmilyen korlátozást nem jelöl meg a Szolgáltatáson keresztül küldött vagy érkezett kommunikációk, valamint a Szolgáltatáshoz kapcsolódó tárhely vonatkozásában, Ön elismeri és elfogadja, hogy a KISOKOS honlap bármikor szabad belátása szerint bevezethet ilyen korlátozást.

5. A Szolgáltatások igénybevétele

5.1 Bizonyos Szolgáltatások igénybevétele érdekében Ön a Szolgáltatás igénybevétele való regisztráció részeként vagy a Szolgáltatás folytatólagos használata során bizonyos információkat (így például azonosító adatokat vagy elérhetőséget) kérünk. Ön kijelenti, hogy minden regisztrációhoz szükséges információ, amelyet Ön a KISOKOS honlapnak ad pontos, valós és időszerű.

5.2 Ön elfogadja, hogy csak olyan célra használja a Szolgáltatásokat, amely összhangban áll (a) a Feltételekkel és (b) a Magyarországon irányadó jogszabályokkal, szabályzatokkal és általánosan elfogadott gyakorlattal.

5.3 Ön elfogadja, hogy a KISOKOS honlap által biztosított interfészen kívüli eszközökkel nem csatlakozik (illetve nem próbál meg csatlakozni) a Szolgáltatásokhoz.

5.4 Ön elfogadja, hogy nem folytat olyan tevékenységet, amely megakadályozza vagy lehetetlenné teszi a Szolgáltatások (vagy az ehhez kapcsolódó szerverek vagy hálózatok) működését.

5.5 Ön semmilyen formában nem jogosult a Szolgáltatások reprodukálására, sokszorosítására, másolására, forgalomba hozatalára, illetve eladására.

5.6 Ön vállalja, hogy kizárólag Ön felelős a Feltételekben foglalt kötelességei megszegéséért és vállalja azok következményeiért a felelősséget (beleértve mindazt a kárt és veszteséget, amely emiatt a KISOKOS honlapot éri). A KISOKOS honlap az Ön kötelezettségszegése miatt nem tartozik felelősséggel Ön vagy bármely más harmadik személy felé.

6. Az Ön jelszavai és hozzáférésének biztonsága

6.1 Ön elismeri és elfogadja, hogy Ön a felelős mindazon jelszavai titokban tartásáért, amellyel a Szolgáltatásokat el tudja érni.

6.2 A fentieknek megfelelően, egyedül Ön tartozik felelősséggel a KISOKOS honlap felé azokért a tevékenységekért, amelyek a hozzáférésén keresztül történnek.

6.3 Amennyiben tudomására jut, hogy a jelszavát vagy postafiókját jogosulatlanul használták, azonnal értesíti a KISOKOS honlapot az www.kisokos.hu/kapcsolat-on keresztül.

7. Bizalmas és személyes információk

7.1 A KISOKOS honlap adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos információk tekintetében olvassa el a KISOKOS honlap adatvédelmével kapcsolatos www.kisokos.hu weboldalon foglaltakat. Ez a weboldal tartalmazza, hogy a KISOKOS honlap hogyan kezeli az Ön személyes adatait a Szolgáltatások igénybevétele során.

7.2 Ön hozzájárul ahhoz, hogy adatait a KISOKOS honlap adatvédelmi szabályainak megfelelően kezeljék, tárolják.

8. Tartalom a szolgáltatásokban

8.1 Ön tudomásul veszi, hogy minden olyan információért (adatokért, írásbeli szövegért, számítógépes szoftverért, zenéért, audio file-ért illetve más hangokért, fényképekért, videókért vagy más képanyagokért), amelyhez Ön a Szolgáltatások részeként vagy annak használata során hozzáfér, az a személy felelős, akitől Ön az adott információt kapta. A fent megjelölt információkat a továbbiakban “Tartalomnak” nevezzük.

8.2 Tájékoztatjuk, hogy a Szolgáltatások – beleértve a Szolgáltatások során megjelenő reklámot, illetve a Szolgáltatásokon belül szponzorált Tartalmat - részeként az Ön rendelkezésére bocsátott Tartalom azon szponzorok vagy reklámozók szellemi tulajdonjogának védelme alatt állhat, akik a Tartalmat a KISOKOS honlap rendelkezésére bocsátották (vagy amelyek ezek nevében járnak el). A Tartalmat (sem részben, sem egészben) nem módosíthatja, bérelheti, adhatja bérbe vagy kölcsön, értékesítheti, forgalmazhatja és nem készíthet belőlük származékos műveket.

8.3 A KISOKOS honlap erre irányuló kötelezettség vállalása nélkül fenntartja a jogot, hogy bármilyen Szolgáltatás tekintetében előszűrje, ellenőrizze, megjelölje, kiszűrje, módosítsa, visszatartsa vagy kitörölje a Tartalmat vagy annak egy részét. Egyes Szolgáltatások tekintetében a KISOKOS honlap rendelkezésre bocsáthat olyan segédeszközöket, amelyek kiszűrik a kifejezett szexuális vagy jogsértő tartalmat. Továbbá, vannak olyan kereskedelmi forgalomban hozzáférhető szolgáltatások és szoftverek, amelyek korlátozzák az olyan adatok letöltését, amelyeket Ön aggályosnak tart.

8.4 Ön tudatában van annak, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során találkozhat olyan Tartalommal, amelyeket Ön támadó jellegűnek, illetlennek vagy aggályosnak találhat, és elismeri, hogy az ilyen Tartalom tekintetében saját felelősségére veszi igénybe a Szolgáltatásokat.

8.5 Ön elismeri, hogy kizárólag Ön a felelős minden olyan Tartalomért, amelyet Ön készít, továbbít vagy tüntet fel a Szolgáltatások igénybevétele során és Ön a felelős a saját tevékenységének következményeiért (beleértve azokat a veszteségeket és károkat is, amelyeket Ön a KISOKOS honlapnak okoz). A fentiek miatt a KISOKOS honlap nem tartozik Önnek vagy bármely harmadik személynek felelősséggel.

9. Tulajdonjog

9.1 Ön elismeri és tudomásul veszi, hogy a KISOKOS honlap a Szolgáltatásokkal kapcsolatos minden jog jogosultja, beleértve a Szolgáltatásokkal kapcsolatos szellemi tulajdonjogot is (függetlenül attól, hogy ezeket a jogokat nyilvántartásba vették-e, illetve függetlenül attól, hogy ezek a jogok a világ mely országában állnak fenn). Továbbá, Ön elismeri, hogy a Szolgáltatások tartalmazhatnak olyan információkat, amelyeket a KISOKOS honlap bizalmasként jelöl meg, és amelyeket Ön a KISOKOS honlap előzetes írásbeli engedélye nélkül nem hozhat nyilvánosságra.

9.2 A jelen Feltételek közül egy sem jogosítja fel Önt arra, hogy használja a KISOKOS honlap kereskedelmi nevét, védjegyeit, megjelöléseit, logóit, domain neveit és egyéb megkülönböztető márkajegyét, kivéve ha az Ön és a KISOKOS honlap között létrejött írásbeli megállapodás erre lehetőséget ad.

9.3 A 11. pontban foglalt korlátozott felhasználási engedély kivételével a KISOKOS honlap elismeri és elfogadja, hogy a jelen Feltételek szerint nem szerez semmiféle jogosultságot, illetve tulajdonjogot Öntől (vagy az Ön számára engedélyt adóktól) azokra a Tartalmakra, amelyeket Ön a Szolgáltatásokon keresztül vagy a Szolgáltatásokon ad fel, küld el, illetve jelenít meg, beleértve az adott Tartalomhoz kapcsolódó szellemi tulajdonjogot is (függetlenül attól, hogy ezeket a jogokat nyilvántartásba vették-e, illetve függetlenül attól, hogy ezek a világ mely részén állnak fenn). Kivéve, ha az Ön és a KISOKOS honlap között írásban létrejött szerződés másképp rendelkezik, Ön vállalja, hogy a fenti jogok védelméért és az azokkal való rendelkezésért Ön a felelős és a KISOKOS honlap nem köteles az Ön nevében ezekkel kapcsolatban eljárni.

9.4 Nem távolíthat el, nem torzíthat el és nem változtathat meg semmiféle, a Szolgáltatásokban található vagy azzal kapcsolatos szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos megjegyzést (beleértve a szerzői jogot és a védjeggyel kapcsolatos megjegyzéseket).

9.5 Nem használhatja olyan cég vagy szervezet kereskedelmi nevét, védjegyeit, megjelöléseit, logóit, domain neveit és egyéb megkülönböztető márkajegyét, amely összekeverhetővé teheti a tulajdonos személyét, illetve az ilyen védjegyek és megjelölések, nevek vagy logók feljogosított használóját, vagy amely ezt célozza kivéve ha az Ön és a KISOKOS honlap között létrejött írásbeli megállapodás erre lehetőséget ad.

10. Felhasználási engedély a KISOKOS honlaptól

10.1 A KISOKOS honlap személyes, ingyenes, de nem kizárólagos felhasználási jogosultságot biztosít Önnek arra a szoftverre (a továbbiakban “Szoftver”), amelyet a KISOKOS honlap bocsát az Ön rendelkezésére az Ön rendelkezésére bocsátott Szolgáltatások részeként. Ez a felhasználási engedély kizárólag azt a célt szolgálja, hogy Ön a Feltételek keretein belül szabadon igénybe vehesse és élvezhesse a KISOKOS honlap által nyújtott Szolgáltatásokat.

10.2 Ön nem másolhatja le, nem fejtheti vissza vagy szedheti szét, illetve más módon nem próbálhatja megszerezni a Szoftver forráskódját vagy annak bármely részét, nem hozhat létre belőle származékos művet, és nem is adhat erre másnak engedélyt. A fentiek alól kivételt képez az az eset, amikor az Ön és a KISOKOS honlap között létrejött írásbeli szerződés erre kifejezett felhatalmazást ad vagy azt jogszabály kifejezetten lehetővé nem teszi, vagy elő nem írja.

10.3 Ön nem engedményezheti (illetve nem adhatja tovább) a Szoftver használatára vonatkozó jogait, nem adhatja azokat hozzájárulásként másnak, illetve nem engedményezheti a Szoftverhasználati jogosultságát, kivéve, ha a KISOKOS honlap ehhez írásbeli hozzájárulását adja.

11. A Tartalom felhasználási engedélye

11.1 A Szolgáltatásokon keresztül feladott, elküldött vagy a Szolgáltatáson feltüntetett Tartalommal kapcsolatos szerzői jog és más joga fennmarad. A tartalom feladásával, elküldésével vagy feltüntetésével Ön állandó, visszavonhatatlan, érvényes, ingyenes és nem kizárólagos licenciát biztosít a Szolgáltatásokon keresztül feladott, elküldött, illetve a Szolgáltatásokon feltüntetett bármilyen Tartalom reprodukálására, átalakítására, módosítására, lefordítására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvános lejátszására, nyilvános megjelentetésére és forgalomba hozatalára. A licencia kizárólagos célja, hogy a KISOKOS honlap a Szolgáltatásokat megjeleníthesse, terjeszthesse és promotálhassa, és a licenciát az egyes Szolgáltatások tekintetében az adott Szolgáltatáshoz fűződő További Feltételek alapján vissza lehet vonni.

11.2 Ön tudomásul veszi, hogy ez a licencia feljogosítja a KISOKOS honlap-ot arra, hogy a Tartalmat olyan vállalatok, szervezetek és magánszemélyek rendelkezésére bocsássa, amelyek részére összekapcsolt szolgáltatásokat nyújt, továbbá, hogy a Tartalmat az ilyen szolgáltatásokkal kapcsolatban használja.

11.3 Ön tudomásul veszi, hogy a KISOKOS honlap a Szolgáltatások felhasználók részére történő nyújtása körében tett technikai lépések során (a) továbbítja, illetve forgalmazza az Ön által használt Tartalmat különféle nyilvános hálózatokon és kommunikációs eszközökön keresztül; és (b) olyan változtatásokat eszközölhet a Tartalomban, amelyek szükségesek az adott Tartalomnak a kapcsolódó hálózatok, készülékek, szolgáltatások és médiumok technikai feltételeinek való megfeleléshez. Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy a licencia alapján a KISOKOS honlap jogosult megtenni mindezeket a lépéseket.

11.4 Ön kijelenti és szavatolja a KISOKOS honlap felé, hogy minden olyan joggal, feltétellel és felhatalmazással rendelkezik, amely szükséges a fenti licencia megadásához.

12. Szoftver frissítés

12.1 Előfordulhat, hogy az Ön által használt Szoftver időről időre automatikusan letölti és felinstallálja a KISOKOS honlapon lévő frissítéseket. A frissítések célja az, hogy a Szolgáltatásokat fejlesszék, jobbá és könnyebben használhatóvá tegyék. A frissítések tartalmazhatnak fejlettebb funkciókat, új szoftver modulokat és teljesen új verziókat. Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltatások használata során ilyen frissítésekre kerüljön sor (illetve hogy a KISOKOS honlap Önnek ilyeneket bocsásson a rendelkezésére).

13. A KISOKOS honlappal való jogviszony megszűnése

13.1 A Feltételek mindaddig hatályosak, amíg Ön vagy a KISOKOS honlap meg nem szünteti azokat az alábbiak szerint:

13.2 Amennyiben Ön meg kívánja szüntetni a KISOKOS honlap-pal kötött szerződését, úgy azt megteheti (a) minden olyan Szolgáltatás hozzáférésének megszüntetésével, amelyet Ön használ és amely tekintetében a KISOKOS honlap megadta Önnek a felmondás lehetőségét, (b) a További Feltételek rendelkezései szerint.

13.3 A KISOKOS honlap bármikor felmondhatja az Önnel kötött szerződést, amennyiben:

(A) Ön megsértette a Feltételekben foglalt bármely rendelkezést (vagy tevékenységéből egyértelműen arra lehet következtetni, hogy Ön nem hajlandó vagy nem képes betartani a Feltételek rendelkezéseit); vagy

(B) a KISOKOS honlap jogszabály alapján köteles erre (például amennyiben a Szolgáltatás nyújtása az Ön részére jogellenesnek minősül vagy jogellenessé válik); vagy

(C) a KISOKOS honlapnak, saját belátása szerint, üzleti szempontból nem éri meg Önnek Szolgáltatásokat nyújtani,

(D) a szolgáltatás nyújtására meghatározott idő lejárta napján, külön nyilatkozat, értesítés nélkül.

13.4 A Feltételek 4. pontjában rögzített feltételek szerinti Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban a jelen pont egyetlen rendelkezése sem érintheti a KISOKOS honlap jogait.

13.5 Amennyiben a Feltételek hatályukat vesztik, ez nem érint semmilyen olyan jogot, kötelezettséget és felelősségvállalást, amely az Ön vagy a KISOKOS honlap érdekében állt, amelynek Ön vagy a KISOKOS honlap az alanya (vagy amelyet Ön vagy a KISOKOS honlap a Feltételek hatálya alatt szerzett meg), illetve amely kifejezetten határozatlan időre jött létre, és ilyen esetben a 19.7. pontban foglalt rendelkezések továbbra is határozatlan ideig irányadóak a fenti jogokra, kötelezettségekre és felelősségvállalásokra.

14. A szavatosság és jótállás kizárása

14.1 A KISOKOS honlap a Szolgáltatásokat a mindenkori formájukban bocsátja az Ön rendelkezésére és sem a KISOKOS honlap, sem a felhasználási jogot adók nem vállalnak rá szavatosságot és jótállást (a továbbiakban együtt csak: szavatosság).

14.2 Különösen, a KISOKOS honlap, illetve a felhasználási jogot adók nem szavatolják az Ön számára, hogy:

(A) az Ön által igénybevett Szolgáltatások megfelelnek az Ön által állított követelményeknek,

(B) az Ön által igénybevett Szolgáltatások megszakítások nélküliek, pontosak, biztonságosak és hibamentesek lesznek,

(C) a Szolgáltatások igénybevétele során szerzett információk pontosak és megbízhatóak, és

(D) a Szolgáltatás részeként az Ön rendelkezésére bocsátott Szoftver működése során keletkező hibák kijavításra kerülnek.

14.3 A kifejezetten a jelen Feltételekben foglalt követelményeken felül és túl semmilyen feltételek, szavatosságvállalások vagy egyéb feltételek (beleértve bármilyen olyan hallgatólagos feltételt, mint például a kielégítő szint igénye, a leírásnak megfelelő működés) nem vonatkoznak a Szolgáltatásokra.

14.4 A jelen Feltételek nem érintik azokat a jogokat, amelyek Önt fogyasztóként megilletik, illetve azokat, amelyeket Ön szerződésben nem változtathat meg, illetve amelyekről Ön szerződésben nem mondhat le.

15. A felelősség korlátozása

15.1 A jelen Feltételek egyik rendelkezése sem zárhatja ki a KISOKOS honlap felelősségét az olyan károkért, amely okozásáért az irányadó jogszabályok értelmében a felelőssége nem zárható ki, illetve nem korlátozható.

15.2 A fenti 15.1. pontban foglaltakat figyelembe véve, a KISOKOS honlap, valamint a felhasználási jogot adók nem felelősek Ön felé:

(A) semmilyen olyan közvetett vagy következményi kárért, amely Önnél felmerült. Ez magában foglal minden (közvetlenül vagy közvetetten felmerülő) elmaradt hasznot, goodwill vagy üzleti hírnév sérelmét, illetve adat elvesztését;

(B) minden olyan veszteséget és kárt, amely Önnél az alábbiak miatt merül fel:

(i) Ön számított a Szolgáltatások teljességére, a reklámok pontosságára és létére, de a Szolgáltatás számításainak nem felelt meg, illetve amennyiben az Önt ért veszteség vagy kár az Ön és az olyan reklámozó vagy szponzor közötti kapcsolat vagy tranzakció eredménye, akinek a reklámja a Szolgáltatáson megjelenik;

(ii) bármilyen, a KISOKOS honlap által a Szolgáltatásban eszközölt változtatás, illetve a Szolgáltatások (vagy azok valamely funkciója) végleges vagy ideiglenes jelleggel történő megszüntetése;

(iii) a Szolgáltatáson keresztül vagy annak használatával őrzött vagy elküldött Tartalom vagy más kommunikációs adat törlése, megrongálása, mentésének elmulasztása;

(iv) Ön elmulasztott a KISOKOS honlap részére hiteles információt szolgáltatni a hozzáféréséről;

(v) Ön elmulasztotta a jelszóval vagy a hozzáférésével kapcsolatos információkat titokban és bizalmasan tartani, megőrizni;

15.3 A 15.2. pontban meghatározott, a KISOKOS honlap felelősségének korlátozására vonatkozó szabályok abban az esetben is irányadóak, ha a KISOKOS honlap-t megfelelően tájékoztatták, illetve a KISOKOS honlap tudhatott volna a fent meghatározott veszteségek felmerülésének lehetőségéről.

16. Reklámok

16.1 A KISOKOS honlap egyes Szolgáltatásokat reklámbevételekből finanszíroz, így a Szolgáltatásokon reklámok és promóciók is megjelenhetnek. Az ilyen reklámok a Szolgáltatásokon tárolt információ tartalmához kapcsolódó reklámok és erre vonatkozóan a Szolgáltatásokon vagy más információkon keresztül lehet kérdéseket feltenni.

16.2 A Szolgáltatásokon keresztül történő reklámozás módszerét, módját, illetve terjedelmét a KISOKOS honlap saját belátása szerint, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja.

16.3 A Szolgáltatások rendelkezésre bocsátásáért és igénybevételéért cserébe Ön hozzájárul ahhoz, hogy a KISOKOS honlap reklámokat helyezzen el a Szolgáltatásokon.

17. Egyéb tartalom

17.1 A Szolgáltatások tartalmazhatnak más weboldalakhoz, tartalmakhoz illetve forrásokhoz vezető hiperlinkeket. A KISOKOS honlapnak nincs rendelkezési joga olyan weboldalak vagy források felett, amelyeket a KISOKOS honlappal kapcsolatban nem álló más vállalkozások vagy személyek bocsátanak rendelkezésre.

17.2 Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a KISOKOS honlap nem tartozik felelősséggel az ilyen külső weboldalak vagy források elérhetőségéért, illetve nem támogatja az ilyen weboldalakon vagy forrásokban szereplő reklámok, vagy más termékek vagy anyagok letöltését.

17.3 Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a KISOKOS honlap nem felelős semmilyen olyan veszteségért vagy kárért, amely Önt amiatt érte, hogy Ön nem fért hozzá a külső weboldalakhoz vagy más forrásokhoz, vagy amiatt, hogy számított az ilyen weboldalakon és forrásokon található reklámok, termékek vagy más anyagok teljességére, pontosságára, de számításai nem teljesültek.

18. A Feltételek módosítása

18.1 A KISOKOS honlap időről időre megváltoztathatja az Általános és a További Feltételeket. Amikor ezek a módosítások elkészülnek, a KISOKOS honlap az Általános Szerződési Feltételek új változatát elérhetővé teszi és az Ön rendelkezésére bocsátja a Szolgáltatásokon belül, vagy azokon keresztül.

18.2 Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben Ön a Szolgáltatásokat azt követően is igénybe veszi, hogy az Általános és További Feltételek megváltoztak, a KISOKOS honlap úgy tekinti, hogy Ön elfogadta az Általános és További Feltételek módosított változatát.

19. Általános jogi feltételek

19.1 Előfordulhat, hogy Ön a Szolgáltatások igénybevételekor (annak eredményeképpen vagy annak során) egy másik vállalat vagy személy szolgáltatását veszi igénybe, vagy ezek szoftverét tölti le, illetve áruit vásárolja. Ezekre a szolgáltatásokra, szoftverekre, illetve árukra az Ön és az érintett vállalat vagy személy között létrejött külön szerződés feltételei az irányadóak. Ebben az esetben a Feltételek nem érintik az Ön és az ilyen vállalkozások vagy személyek között fennálló jogviszonyt.

19.2 A Feltételek az Ön és a KISOKOS honlap között létrejött teljes szerződést jelentik, amelynek szabályai irányadóak a Szolgáltatás igénybevételére (kivéve azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a KISOKOS honlap külön szerződés feltételei szerint nyújt Önnek), és amely felülír minden, a Szolgáltatásokkal kapcsolatosan Ön és a KISOKOS honlap között korábban létrejött szerződést.

19.3 Ön hozzájárul ahhoz, hogy a KISOKOS honlap e-mailben, postai úton vagy küldeményben értesítést küldjön Önnek a Feltételek megváltozásáról.

19.4 Ön hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a KISOKOS honlap nem él bármilyen olyan jogával vagy jogorvoslati lehetőségével, amelyre a Feltételek (vagy az irányadó jogszabályok) szerint lehetősége lenne, az nem jelenti azt, hogy a KISOKOS honlap formálisan lemondott volna rendelkezésére álló jogairól vagy jogorvoslati lehetőségeiről.

19.5 Amennyiben valamely joghatóság alatt eljáró bíróság a jelen Feltételek bármelyik részét érvénytelennek nyilvánítja, úgy az érvénytelen feltételek a Feltételek többi részének érintése nélkül eltávolításra kerülnek. Az érvénytelen feltételen kívüli feltételek változatlanul érvényesek és kikényszeríthetőek.

19.6 Ön tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a vállalkozáscsoport minden olyan tagja, amelynek a KISOKOS honlap az anyavállalata, a jelen Feltételek kedvezményezettjének/engedményesének minősül. Az ilyen vállalkozások jogosultak a Feltételek minden olyan rendelkezését közvetlenül kikényszeríteni, azokra hivatkozni, amelyek rájuk nézve valamilyen előnyt (vagy jogosultságot) tartalmaznak. Ezeken a vállalkozásokon kívül semmilyen vállalkozás nem lehet a Feltételek harmadik személy kedvezményezettje.

19.7 A Feltételekre, illetve az Ön KISOKOS honlappal való jogviszonyára a magyar jog irányadó. Ön és a KISOKOS honlap egyetértenek abban, hogy magyar bíróságoknak kizárólagos joghatósága van a Feltételekkel kapcsolatos bármilyen jogvita elbírálásában. Mindazonáltal, Ön hozzájárul ahhoz, hogy a KISOKOS honlap a fentieken kívül közbenső intézkedések érdekében jogorvoslati lehetőséggel (illetve az adott joghatóságban rendelkezésre álló sürgős intézkedést biztosító jogorvoslati lehetőséggel) rendelkezik bármilyen joghatóság szerint.

Adatvédelmi Szabályok

Az általunk begyűjtött személyes adatok és azok felhasználásának módja

Szolgáltatásaink teljes skálájának biztosítása érdekében adott esetben az alábbi típusokba tartozó adatokat gyűjthetjük be:

  • Az Ön által megadott adatok – Személyes adatokat kérünk (például nevet, e-mail címet és a fiók jelszavát), amikor feliratkozik egy regisztrálást igénylő KISOKOS honlap-szolgáltatásra vagy promócióra. Bizonyos szolgáltatásaink, mint például hirdetési programjaink esetében ügyintézőnk keresi meg Önt és így egyeztethetik hirdetése tartalmát. Adott esetben elképzelhető, hogy a felhasználói élmény fokozása, illetve szolgáltatásaink minőségének javítása érdekében a fiókokban megadott adatokat összekapcsoljuk más KISOKOS honlap-szolgáltatásokból vagy harmadik felektől származó adatokkal. Elképzelhető, hogy bizonyos szolgáltatások esetében lehetőséget biztosítunk az ilyen adatkapcsolás letiltására.
  • Naplózott adatok – A KISOKOS honlap szolgáltatásainak az elérése során szervereink automatikusan rögzítik azokat az adatokat, amelyeket a böngészők bármely webhely meglátogatásakor elküldenek. Ezek a szervernaplók adott esetben olyan adatokat tartalmazhatnak, mint például a webes kérés, az IP-cím, a böngésző típusa és annak nyelve, a kérés dátuma és időpontja, valamint a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie.
  • Felhasználói megkeresések – A KISOKOS honlaphoz e-mailként vagy más formában eljuttatott levelek anyagát feldolgozás, válaszadás, valamint szolgáltatásaink jobbá tétele céljából adott esetben megőrizhetjük.
  • Linkek – Adott esetben elképzelhető, hogy a KISOKOS honlap olyan módon jelenít meg linkeket, amely lehetővé teszi, hogy követni tudjuk a linkekre történő kattintásokat. Ezeket az adatokat keresési technológiánknak, az általunk nyújtott tartalom személyre szabhatóságának, valamint hirdetéseink minőségének javítására használjuk fel.

A KISOKOS honlap a személyes adatokat kizárólag a jelen Adatvédelmi irányelvekben, és/vagy az egyes szolgáltatásokhoz tartozó kiegészítő adatvédelmi közleményekben leírt célokból dolgozza fel. A fentieken túl az ilyen célok közé értendő:

  • Szolgáltatásainknak a felhasználók részére történő biztosítása, ideértve a személyre szabott tartalom és a hirdetések megjelenítését is;
  • A szolgáltatásaink fenntartása, védelme és tökéletesítése érdekében végzett ellenőrzés, kutatás és elemzés;
  • Hálózatunk műszaki működőképességének biztosítása;
  • A KISOKOS honlap vagy felhasználóink jogainak vagy tulajdonának védelme; és
  • Új szolgáltatások kifejlesztése.

A személyes adatok feldolgozásának általunk alkalmazott módjáról az egyes szolgáltatásokhoz tartozó kiegészítő adatvédelmi közleményekben további tájékoztatás olvasható.

A KISOKOS honlap a személyes adatokat szerverein dolgozza fel. A személyes adatokat bizonyos esetekben az Ön saját országán kívül található szerveren dolgozzuk fel. Személyes adatokat adott esetben saját szolgáltatásaink biztosítása érdekében is feldolgozhatunk. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy személyes adatokat egy harmadik fél, például hirdetőpartnereink valamelyikének nevében, az általa adott utasításoknak megfelelően dolgozunk fel.

A személyes adatokkal kapcsolatos választási lehetőségek

Bizonyos, regisztrációt igénylő szolgáltatásokra történő feliratkozások alkalmával személyes adatok megadását kérjük. Amennyiben ezeket az adatokat a begyűjtés céljától eltérő módon használjuk fel, úgy a felhasználás előtt az Ön hozzájárulását fogjuk kérni.

Amennyiben bármely, a jelen Adatvédelmi irányelvekben és/vagy az egyes szolgáltatásokra vonatkozó adatvédelmi közleményekben leírtaktól eltérő célra szándékozunk személyes adatokat felhasználni, úgy lehetőséget biztosítunk a személyes adatok ezen egyéb célokra történő felhasználásának hatékony letiltására. Az Ön előzetes hozzájárulása nélkül nem gyűjtünk és nem használunk fel bizalmas adatokat a jelen Adatvédelmi irányelvekben és/vagy az egyes szolgáltatásokra vonatkozó kiegészítő adatvédelmi közleményekben rögzítettektől eltérő célokra.

A közvetlenül a telepítés után érvényes beállításaival működve a legtöbb böngésző elfogadja a cookie-kat, ugyanakkor beállítható az összes cookie tiltása, illetve minden cookie küldésének jelzése is. Ugyanakkor a cookie-k letiltása esetén a KISOKOS honlap bizonyos funkciói és szolgáltatásai esetleg nem működnek megfelelően.

A személyes adatoknak a szolgáltatásaink számára történő beküldése megtagadható. Ekkor azonban előfordulhat, hogy a KISOKOS honlap nem fogja tudni biztosítani ezeket a szolgáltatásokat.

Információ megosztás

A KISOKOS honlap személyes adatokat a rajta kívül álló más vállalatokkal, illetve személyekkel – bírósági-, ügyészségi-, hatósági megkeresés kivételével - nem oszt meg, a hozzáférést megakadályozza.

Amennyiben a KISOKOS honlap fúzióban, vállalatfelvásárlásban, illetve eszközei egy részének vagy egészének bármely módon történő eladásában válik érintetté, a személyes adatok átvitele, valamint azok más Adatvédelmi irányelvek hatálya alá kerülése előtt közleményt adunk ki.

Adott esetben elképzelhető, hogy harmadik felekkel osztunk meg összevont, személyazonosításra nem alkalmas adatokból álló olyan jellegű egységeket, mint például egy adott kifejezésre rákereső vagy egy adott hirdetésre rákattintó felhasználók száma. Az ilyen adatok konkrét személyek azonosítására nem alkalmasak.

A személyes adatok kezelését vagy használatát illető bármilyen további kérdésével, kérjük, keressen meg minket ismert címünkön.

Adatbiztonság

Az adatokhoz való illetéktelen hozzáférés elleni, valamint azok illetéktelen megváltoztatása, felfedése, illetve megsemmisítése elleni védelem érdekében megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk. Ezek között az adatgyűjtési, -tárolási és -feldolgozási gyakorlatunkra, valamint biztonsági intézkedéseinkre kiterjedő belső vizsgálatok, továbbá az általunk személyes adatok tárolására használt rendszerekhez való illetéktelen hozzáféréstől óvó fizikai és elektronikai biztonsági intézkedések is szerepelnek.

A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy korlátozzuk, hogy azzal kizárólag a KISOKOS honlap azon alkalmazottai, ügynökei rendelkezzenek, akiknek szolgáltatásaink működtetéséhez, fejlesztéséhez, illetve tökéletesítéséhez szükségük van ilyen adatokra. Ezekre a személyekre titoktartási kötelezettségek hárulnak, amennyiben ezek teljesítését elmulasztják, úgy a munkaviszony felfüggesztéséig, valamint büntetőperes eljárásokig terjedő fegyelmező intézkedések sújthatják őket.

Adatintegritás

A KISOKOS honlap a személyes adatokat a jelen Adatvédelmi irányelveknek, illetve bármely alkalmazandó, egy adott szolgáltatásra vonatkozó adatvédelmi közleménynek megfelelően használja fel, kizárólag azokra a célokra, amelyekre azokat begyűjtötte. Adatgyűjtési, -tárolási és -feldolgozási gyakorlatunkat rendszeresen felülvizsgáljuk annak érdekében, hogy kizárólag a szolgáltatásaink biztosításához és tökéletesítéséhez vagy a jelen Adatvédelmi irányelvek által engedélyezett célok számára szükséges személyes adatokat gyűjtsük be, tároljuk, illetve dolgozzuk fel. Megtesszük a tőlünk telhető lépéseket az általunk feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében, ugyanakkor a személyes adatok bármely szükséges frissítésének, illetve kijavításának tekintetében felhasználóinkra kell hagyatkoznunk.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok frissítése

Jóhiszemű erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy a KISOKOS honlap szolgáltatásainak felhasználói részére biztosítani tudjuk a saját személyes adatokhoz való hozzáférést, az azok kijavítására való lehetőséget, ha azok pontatlanok, illetve kérés esetén az azok törlésére való lehetőséget, feltéve, hogy a törvények másként nem rendelkeznek azok megtartását illetőleg, illetve ha törvényes üzleti célok másként nem követelik meg. Az ilyen kérések feldolgozása előtt az egyes felhasználótól önmaguk, illetve az elérni, kijavítani vagy törölni kívánt adatok azonosítását kérjük, emellett megtagadhatjuk azon kérések feldolgozását, amelyek az ésszerűség határain túlmenően ismétlődő vagy rendszeres jellegűek, aránytalan technikai erőfeszítéseket igényelnek, veszélyeztetik mások adatainak védelmét, esetleg a gyakorlatban túlságosan nehezen kivitelezhetőek lennének (ilyenek például a biztonsági másolatokban, mágnesszalagokon tárolt adatokat érintő kérések), vagy amelyek esetében nincs szükség hozzáférési engedélyre. Amennyiben az ilyen kérések teljesítéséhez nincs szükség aránytalan erőfeszítésekre, úgy azokban az esetekben, amelyekben lehetővé tesszük az adatokhoz való hozzáférést illetve azok kijavítását, ezt a szolgáltatást ingyen végezzük el. Bizonyos szolgáltatásaink esetében a felhasználók személyes adatainak elérését, kijavítását illetve törlését eltérő eljárások teszik lehetővé. Ezekről az eljárásokról az ilyen szolgáltatásokra vonatkozó adatvédelmi közleményekben találhatók részletesebb tudnivalók.

Végrehajtás

A KISOKOS honlap rendszeresen felülvizsgálja a jelen Adatvédelmi irányelveknek történő megfelelést. Amennyiben bármilyen kérdése vagy aggálya adódna a jelen Adatvédelmi irányelvekkel, illetve a személyes adatoknak a KISOKOS honlapon történő kezelésével kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot ezen a webhelyen keresztül.

A jelen Adatvédelmi irányelvek változásai

Kérjük, ne felejtse el, hogy a jelen Adatvédelmi irányelvek bármikor megváltozhatnak. A felhasználók jelen Szabályzatban garantált jogait kifejezett beleegyezésük nélkül nem csökkentjük. A legtöbb ilyen változás várhatóan jelentéktelen lesz. Az Adatvédelmi irányelvek bármilyen változását ezzel együtt is közzétesszük ezen az oldalon, illetve amennyiben a változások nagyobb mérvűek, jelentősebb közleményeket is kibocsátunk (bizonyos szolgáltatások esetében ideértve az Adatvédelmi irányelvek változásairól szóló e-mailben történő értesítést is). A jelen Adatvédelmi irányelvek egyes verzióit az oldal tetején lévő dátum (a hatálybalépés dátuma) alapján lehet azonosítani, és a jelen Adatvédelmi irányelvek korábbi verzióit is archiváljuk a visszakereshetőség érdekében.

Adatvédelmi szójegyzék

Személyes adatok

„Személyes adatok” azok az adatok, amelyeket Ön ad meg nekünk, és amelyek Önt személy szerint azonosítják, például az e-mail cím vagy számlázási adatok, vagy más olyan adat, amelyet a KISOKOS honlap ésszerű módon a fenti adatokhoz tud kapcsolni.

IP-cím

Minden, internetre kapcsolódó számítógéphez egy egyedi szám van rendelve, ennek neve: internetprotokoll-cím (IP-cím). Mivel ezeket a számokat országok szerinti blokkokban rendelik hozzá, egy IP-cím gyakran felhasználható annak az országnak az azonosítására, ahonnan a számítógép az internetre kapcsolódik.

Szervernaplók

A legtöbb webhelyhez hasonlóan szervereink automatikusan feljegyzik azokat oldalakat, amelyeket a felhasználók a webhelyeinket meglátogatva kérnek le. Ezek a „szervernaplók” általában a webes kérést, az internetprotokoll címét, a böngésző típusát, nyelvét, a kérés dátumát és idejét, valamint egy vagy több, a böngészőt azonosítani képes cookie-t foglalnak magukba.

Bizalmas adatok

A „bizalmas adatok” olyan adatokat jelentenek, amelyek tudomásunk szerint bizalmas egészségügyi adatokkal, faji vagy etnikai származással, politikai vagy vallási meggyőződéssel, szexualitással állnak kapcsolatban, és személyes adatokhoz vannak kötve.

Összesített, nem személyes adatok

Az „összesített, nem személyes adatok” azokat az adatokat jelentik, amelyeket a felhasználókról jegyzünk fel és csoportokba gyűjtünk, így azok nem vezethetők vissza és nem vonatkoznak egyedileg azonosítható felhasználókra.

URL-címek és beágyazott adatok

Egyes szolgáltatásaink, elküldik a KISOKOS honlap-tól kért weboldalak URL-címeit. Amikor ezeket a szolgáltatásokat használják, a KISOKOS honlap megkapja és eltárolja a meglátogatott webhely URL-címét, beleértve minden személyes adatot is, amelyeket a webhely működtetője ezen URL-címekbe foglalt. A KISOKOS honlap semmilyen ellenőrzést nem gyakorol ezen webhelyek felett, vagy afelett, hogy azok belefoglalnak-e személyes adatokat az URL-címekbe.